Eroare
 • JDispatcher::register: Event handler not recognized.
 • JDispatcher::register: Event handler not recognized.
 • JDispatcher::register: Event handler not recognized.
Home » Conditii Comerciale

Conditii Comerciale

 1. Generalitati: Clauzele prezentului contract sunt valabile pentru relatiile comerciale dintre Free Style SRL – vanzatorul si cumparatorul produselor si serviciilor prestate inscrise pe factura, parte integranta a prezentului contract – denumit in continuare cumparator si identificat cu datele din factura. Daca intre parti a intervenit un contract anterior, care contine clauze specifice, atunci aceste clauze vor fi aplicate cu prioritate intre partile semnatare. Semnarea prezentului contract reprezinta acceptarea sa in totalitate si echivaleaza cu acordul expres al cumparatorului de a efectua plata contravalorii produselor mentionate in factura. Semnarea de primire si acceptarea prezentei facturi de catre persoanele care reprezinta in mod legal clientul / cumparatorul echivaleaza cu acceptarea la plata a facturii. Astfel, semnatura de primire a oricarui salariat al clientului reprezinta acceptarea facturii fiscale daca reprezentantul legal nu si-a manifestat in scris intentia de refuz a facturii fiscale in termen de 3 zile lucratoare de la data semnarii acesteia.
 2. Obiectul contractului: consta in vanzarea / cumpararea produselor si serviciilor prestate inscrise in factura. Produsele beneficiaza de calitatea si garantia oferita de catre producator al carui distribuitor este vanzatorul.
 3. Livrarea produselor: se efectueaza, potrivit termenelor inscrise in factura, intr-una din urmatoarele modalitati: la depozitul vanzatorului sau la locul indicat de catre cumparator. Livrarea se va face prin mijloacele proprii ale vanzatorului sau prin firmele de curierat. Vanzatorul nu raspunde pentru nerespectarea termenelor de livrare in cazul inchiderii drumurilor normale pentru transport sau aparitiei unor cazuri fortuite care au facut imposibila livrarea produselor la termen. De la data predarii produselor catre cumparator sau catre firma de curierat, riscurile privind pierderile sau deteriorarea marfii se transfera de la vanzator catre acestia. Vanzatorul nu raspunde in nici un fel pentru pagubele produse dupa momentul predarii.
 4. Receptia produselor: se face in prezenta delegatilor partilor si se considera realizata la semnarea prezentei care tine loc de proces verbal de receptie. Receptia produselor elibereaza vanzatorul de orice raspundere.
 5. Preturi si modalitati de plata: preturile produselor sunt cele indicate in factura si sunt exprimate in lei. Plata preturilor se face la termenele mentionate in factura si prin instrumentele de plata prevazute in factura. Prin semnarea prezentului contract cumparatorul si-a dat acordul, fara rezerva, asupra preturilor si a conditiilor de plata.
 6. Penalizari: pentru neplata pretului la termenul stabilit, cumparatorul datoreaza penalitati de 0.1 % / zi din valoarea neachitata a facturii, fara a fi nevoie de preaviz. Dupa trecerea a 45 zile de intarziere, penalitatile sunt de 0.6 % / zi din valoarea neachitata a facturii. Cuantumul penalitatilor poate depasi valoarea marfurilor. In conformitate cu prevederile articolului 4 al. 2 din Legea 469 / 09.07.2002, cumparatorul datoreaza vanzatorului, in afara penalitatilor de intarziere, pentru prejudiciile dovedite produse ca urmare a indeplinirii cu intarziere sau neindeplinirii obligatiilor asumate si daune interese in cuantum egal cu valoarea prejudiciului produs, dar nu mai putin de dublul valorii neachitate a facturii.
 7. Dreptul de proprietate: toate produsele livrate de vanzator raman in proprietatea sa pana la achitarea tuturor obligatiilor de plata ale cumparatorului. In cazul platii facturii prin CEC sau BO, se considera achitate datoriile catre vanzator dupa incasarea banilor in cont.
 8. Reclamatii: vanzatorul va fi exonerat de raspunderea privind viciile aparente ale produselor vandute incepand cu data semnarii procesului verbal de receptie. Vanzatorul este raspunzator de viciile ascunse ale produselor livrate daca ii sunt semnalate in termen de 2 zile de la descoperirea acestora de catre cumparator, dar nu mai mult de 10 zile de la data semnarii procesului verbal de receptie. Vanzatorul nu are nici o raspundere pentru cazul in care produsele livrate nu corespund scopului pentru care au fost achizitionate de catre cumparator. Returnarea produselor nu poate fi facuta decat cu acordul prealabil al vanzatorului. Produsele comandate special la producator pentru cumparator nu pot fi returnate. Vanzatorul are dreptul sa analizeze si sa verifice produsele care fac obiectul reclamatiei.
 9. Litigii: in cazul oricaror neintelegeri ce se vor ivi in cursul executarii prezentului contract se va incerca rezolvarea lor pe cale amiabila. In caz de litigiu, partile accepta competenta instantelor judecatoresti de la sediul vanzatorului.
 10. Dispozitii finale: prezentul contract s-a incheiat si semnat in 2 exemplare, unul pentru cumparator, iar un exemplar ramane la vanzator.                                                                                                                 Vanzator                                                                                                                                                                                          Cumparator

Cautare

Contact

office@bandaled.ro

0744.353.539

0740.066.835

fax: 0232 227 318

Site-uri partenere

Total Sign